PRM-TAIWAN-塑胶机械与橡胶机械入口网
分类: Vale Bag Making Machine
国家: 台湾
电话: 886-5-5916970
传真: 886-5-5916968
联络人: 刘总经理
马上询问

● Processing Bag Width : 320-480 mm Applicable

● Processing Bag Length : 680-1180 mm Applicable

● Printing Range : 17-19 bags / minute

● Processing Bag Width : 320-480 mm Applicable

● Processing Bag Length : 680-1180 mm Applicable

● Printing Range : 17-19 bags / minute