PRM-TAIWAN-塑胶机械与橡胶机械入口网
分类: 背心袋制袋机
国家: 台湾
电话: 886-2-28011185
传真: 886-2-28015377
联络人: 陈先生
马上询问
型号QTG-850S2 QTG-1000S2
双排,双伺服,冲台双排,双伺服,冲台
产能250 cut / mintue 250 cut / mintue
线速120 M/Minute 120 M/Minute
袋宽150 ~ 350 mmW. *2 150 ~ 450 mmW. *2
袋长400 ~ 600 mmL. 400 ~ 700 mmL.
袋厚0.01 ~ 0.25 mmT. (10~25μT.) 0.01 ~ 0.25 mmT. (10~25μT.)
收卷直径1000 mm Ø / Max. 1000 mm Ø / Max.
收卷宽度350 mmW./Max. * 2 450 mmW./Max. * 2