PRM-TAIWAN-塑胶机械与橡胶机械入口网
分类: PVC塑胶粒制造机
国家: 台湾
电话: 886-5-2842689/ 886-5-2860571
传真: 886-5-2844189
联络人: 罗小姐
马上询问
  • Suitable for:PVC compound, rigid PVC, rigid waste recycle
  •  Soft PVC:DOP40%~100%

  

型号 CY-100P CY-120P CY-150P
压出量(KGS/HR) 90 ~ 160 150 ~ 250 300 ~ 400
螺旋杆直径(MM) 100 m/m ø 120 m/m ø 150 m/m ø