PRM-TAIWAN-塑胶机械与橡胶机械入口网
分类: 产品
国家: 台湾
电话: 886-4-25324185
传真: 886-2-27217956
联络人: 吴先生
马上询问
本机适用于混合,捏合生胶、合成橡胶、热溶胶、EVA、化学药品等,确保原料之均匀性。加工后之原料可供给压延机、油压机、或其他加工机械,生产各种塑胶制品。
 1. 汽车、机车、脚踏车内胎与外胎。
 2. 橡胶鞋、鞋底与鞋跟。
 3. 橡皮艇、PVC薄片和合成皮。
 4. 橡胶/EVA海绵鞋底。
 5. 橡胶雨鞋和雨衣。
 6. 橡胶奶嘴、运动球类。
 7. 橡胶滚筒、辗米滚筒。
 8. 工业用橡胶零件。
 9. 汽机车橡胶零件。
 10. 三角皮带和输送带。
 11. 防震橡胶皮。
 12. 再生胶。

买主也搜寻